Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro firemní zákazníky

Rezervace

Na základě písemné poptávky klienta na daný termín udělá hotel rezervaci s opcí a vystaví nabídku. Žádáme klienta, aby písemnou formou potvrdil tuto nabídku včetně veškerých podmínek, tedy i uvedené ceny, platebních a storno podmínek. Na základě potvrzené cenové nabídky vystaví hotel zálohovou fakturu na 40 % z ceny ubytování. Po marném uplynutí opce či nezaplacení vystavené zálohové faktury příslušnou rezervaci hotel zruší.

Storno podmínky

více než 31 dní před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % z ceny ubytování

30–21 den před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 % z ceny ubytování

20–14 dnů před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % z ceny ubytování

13–03 dny před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 % z ceny ubytování

02–00 dnů před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % z ceny ubytování

Platební podmínky

Podmínky úhrady rezervací vycházejí z konkrétních podmínek rezervace a jsou vždy součástí potvrzení rezervace.

Pokud smluvně mezi hotelem U Kata a klientem nejsou dohodnuty jiné podmínky, platí tyto standardní podmínky:

1) Záloha ………………………………………………………………………………. 40 % z ceny ubytování do 14ti dnů od potvrzení rezervace

2) Doplatek ………………………………………………………….. po uskutečnění akce bude vystavena faktura se splatností 14ti dnů

Služby jsou považovány za zaplacené teprve tehdy, kdy je relevantní částka připsána na příslušné bankovní konto

níže uvedené bankovní konto nebo je hotovostní úhrada provedena v recepci hotelu.

V případě prodlení úhrady faktury bankovním převodem

po termínu splatnosti, je hotel U Kata oprávněn

účtovat poplatek z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky

za každý den prodlení až do zaplacení.

Reklamace

Veškeré reklamace nedostatečně poskytnutých služeb musí klient reklamovat v recepci hotelu U Kata, a to osobně nebo prostřednictvím cestovní kanceláře, která pro něj rezervaci zajišťovala. Reklamace musí být podána nejpozději do 7 dnů od odjezdu klienta. Stížnosti a reklamace budou vyřizovány v souladu s platným obchodním zákoníkem ČR. Hotel U Kata nenese odpovědnost za škody a ztráty způsobené vyšší mocí – např. stávky, výpadky el. proudu, dopravní kolize, povodně, požáry, zemětřesení a další okolnosti přírodního a společenského charakteru.

 

Storno podmínky individuálního pobytu – přímé rezervace

Rezervace ubytování s nevratnou cenou – zvýhodněná cena, bez nároku na vrácení uhrazené částky

Rezervace ubytování s možností storna – rezervaci lze bezplatně stornovat více než tři dny před příjezdem, v případě storna méně než tři dny před příjezdem, bude účtována plná cena za první noc pobytu

Rezervace pobytových balíčků:

více než 31 dní před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 % z ceny balíčku

30–14 den před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % z ceny balíčku

13–03 dny před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 % z ceny balíčku

02–00 dnů před příjezdem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % z ceny balíčku

Dárkové poukazy – za zaslané dárkové poukazy nelze vracet peníze